Krakowska Kancelaria – negocjacje i mediacje w sporach

Kancelaria Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. oferuje pomoc związaną z obsługą procesową i pozaprocesową zarówno podmiotów prawa handlowego, jak i osób fizycznych. W skład zespołu Kancelarii wchodzą aplikanci radcowscy oraz radcowie prawni, specjalizujący się głównie w prawie cywilnym, prawie rodzinnym, a także w prawie pracy.

Kancelaria radców prawnych w Krakowie – jakie sprawy prowadzi

Na co dzień ogromną część naszej pracy stanowi prowadzenie sporów sądowych związanych z prawem cywilnym, w tym sprawami rodzinnymi, dochodzeniem odszkodowań oraz prawem pracy. Obsługa prawna w tym zakresie polega na bieżącym kontakcie z Klientem, reprezentacji przed sądami, opracowaniu pism procesowych i pozaprocesowych, a także udziale w mediacjach i negocjacjach. Występując w imieniu Klientów podejmujemy wszelkie działania w celu zakończenia sporu w sposób pozasądowy, co wpływa w szczególności na szybkość zakończenia sprawy, jak również zmniejszenie kosztów związanych z obsługą prawną.

Kancelaria prawna – doradztwo i obsługa prawna podmiotów prawa handlowego

Praca Kancelarii skupia się również na obsłudze prawnej przedsiębiorców, która obejmuje bieżące doradztwo i opiniowanie z prawnego punktu widzenia działań podejmowanych przez Klientów. Obsługa prawna ma głównie kompleksowy charakter. Doradzamy naszym klientom na każdym polu ich działalności, co obejmuje takie dziedziny jak prawo pracy, administracyjne, handlowe czy nawet podatkowe. Pragniemy, żeby nasi Klienci czuli się pewnie powierzając nam obsługę prawną swojego przedsiębiorstwa, w związku z tym skupiamy się na zapobieganiu i aktywnym reagowaniu, dzięki czemu niwelujemy wszelkie negatywne skutki prawne.