Obsługa prawna obcokrajowców – Kancelaria Adwokacka z Krakowa

slizcurylo.pl

Kancelaria Adwokacka Śliz-Curyło działająca w Krakowie oferuje pomoc związaną z obsługą pozaprocesową i procesową zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców. W zespole naszej Kancelarii pracują adwokaci specjalizujący się w:
prawie karnym i karnym gospodarczym – reprezentacja oraz obrona pokrzywdzonych w sprawach w obszarze przestępstw kryminalnych, błędów w sztuce medycznej, spowodowania wypadków i innych przestępstw komunikacyjnych, przestępstw gospodarczych i narkotykowych, odpowiedzialności karno-skarbowej, a także wykroczeń,
prawie rodzinnym – prowadzenie spraw o rozwód, separację, jak również podział majątku po rozwodzie, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej, ustalenie, obniżenie bądź podwyższenie kwoty alimentów,
prawie sportowym – reprezentacja klubów i sportowców w postępowaniach dyscyplinarnych przed instytucjami związkowymi, a także przed sądami powszechnymi i polubownymi, wsparcie w negocjacjach kontraktowych i transferowych, przygotowywanie i sprawdzenie umów o sponsoring w sporcie oraz kontraktów zawodników.

Pomoc z zakresu prawa imigracyjnego

Istotną częścią pracy Kancelarii Śliz-Curyło jest prowadzenie spraw związanych z prawem imigracyjnym. Kancelaria udziela pomocy w tym zakresie zarówno podmioty, dla których pracują cudzoziemcy, jak i obcokrajowców, którzy szukają pomocy w odnalezieniu się w złożonych procedurach polskiego prawa.
W ramach usług prawnych dla cudzoziemców Kancelaria podejmuje się spraw związanych m.in. z:
1. reprezentacją w sprawach o przyznanie statusu uchodźcy, udzielenie ochrony uzupełniającej, udzielenie zgody na pobyt ze względów humanitarnych czy też zgody na pobyt tolerowany,
2. reprezentacją w sprawach o nadanie statusu uchodźcy, udzielenie ochrony uzupełniającej, udzielenie zezwolenia na pobyt tolerowany lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych,
3. reprezentacją w sprawach o charakterze karnym, przykładowo postępowanie o zatrzymanie obcokrajowca, ulokowanie go w strzeżonym ośrodku lub zastosowanie wobec osoby aresztu dla cudzoziemców, wydanie europejskiego nakazu aresztowania, jak również inne postępowania ekstradycyjne.
Kancelaria udziela także pomocy prawnej w postępowaniach z zakresu potwierdzenia nadania, przywrócenia i posiadania polskiego obywatelstwa, ale także uznania za obywatela Polski. Natomiast przedsiębiorstwom pragnącym przyjąć do pracy cudzoziemców, Kancelaria Śliz-Curyło służy kompleksowym doradztwem w tym zakresie.

Siedziba:
Filip Curyło Kancelaria Adwokacka
ul. Moniuszki 18/1
31-523 Kraków

Mob.: +48 518 18 18 08