Dekarbonizacja przemysłu – jakie korzyści przyniesie?

Na https://dalkiapolska.com uzyskasz więcej szczegółów o trigeneracji.

W wyniku rozwoju przemysłu pojawił się szybki wzrost popytu na energię konieczną do napędzania procesów produkcyjnych. Wysoki pobór energii, jak również poczucie jej marnowania na wielu etapach produkcyjnych powoduje, że firmy wypatrują pionierskich rozwiązań, które zarówno obniżą koszty działalności, jak i przyczynią się do zminimalizowania szkodliwego ich wpływu na ekosystem.

Co to jest dekarbonizacja przemysłu?

Działanie, które dąży do wzmocnienia niezależności energetycznej przedsiębiorstw poprzez implementowanie rozwiązań pozwalających na skuteczniejsze korzystanie ze źródeł energii, np. poprzez zwiększenie elektryfikacji czy ograniczenie wykorzystania surowców kopalnych, to proces nazywany dekarbonizacją przemysłu. Osiągnąć te cele można dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, takim jak kogeneracja, która polega na wytwarzaniu w ramach pojedynczego procesu technologicznego ciepła oraz energii elektrycznej, czy trigeneracja, podczas której prócz energii i ciepła w trakcie jednego procesu technologicznego wytwarzane jest również zimno.

W szeregu obszarów przemysłu osiągalne jest też korzystanie z energii z odzysku, czyli tzw. “czystej energii”. To energia, która jest generowana na różnych etapach produkcji i która zwykle bywa po prostu uwalniana, i ostatecznie nieodwracalnie trwoniona. Tymczasem odzyskiwanie tego typu energii i powtórne jej wykorzystanie daje z czasem duże oszczędności, a zarazem przyczynia się do redukcji emisji CO2 przez zakład produkcyjny.

Dlaczego dekarbonizacja przemysłu jest kluczowa?

W dobie ogólnej świadomości szkodliwego wpływu działań człowieka na ekosystem, a także wiedzy, iż złoża gazu i ropy za kilka dekad się wyczerpią, dążenie do dekarbonizacji przemysłu stało się priorytetem, gdyż jest gwarancją jej rozkwitu w kolejnych dziesięcioleciach. Przekierowanie przemysłu ku korzystaniu z energii odzyskanej oraz odnawialnej to jedyna metoda do zagwarantowania zakładom produkcyjnym niezależności energetycznej. Oczywiście, wdrożenie tego rodzaju procesów wymaga poniesienia sporych kosztów, jednakże w rezultacie profity jakie one przynoszą, zupełnie je kompensują. Oszczędności uzyskane dzięki ograniczeniu wydatków ponoszonych na kupno energii już po kilku latach potrafią zwrócić koszt poniesiony na tę innowację. Natomiast zmniejszenie śladu węglowego produkcji i jej negatywnego wpływu na ekosystem to już wartość bezcenna dla każdego z nas.

Siedziba:
Dalkia Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Tel.: +48 22 228 73 10