Kiedy i czy warto wystawić notę księgową na 40 euro?

Nota księgowa na 40 euro. Więcej informacji na flobo.io/opoznienia-w-platnosciach/nota-ksiegowa-na-40-euro/.

Przedsiębiorcy wcześniej lub później z reguły mają do czynienia z kontrahentami, którzy nie wnoszą opłat za wystawione ich faktury w wyznaczonym terminie. Jeszcze dekadę temu stanowiło to ogromny problem dla przedsiębiorców. Szczęśliwie począwszy od 2013 r. w przypadku pojawienia się opóźnień w opłacaniu należności polskie ustawodawstwo umożliwia wystawianie niemrawym kontrahentom not księgowych w kwocie 40 euro, a od 2020 roku także na 70 oraz 100 euro.

Noty księgowe na 40 euro – wystawiać natychmiast czy stosować jako jeden z kroków procedury upominawczej?

Zgodnie z artykułami ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel może domagać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota takiej rekompensaty zależy od wysokości zaległego świadczenia pieniężnego. Jeżeli należności nie są wyższe niż 5000 zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze powyżej tej kwoty, lecz nie przekraczającej 50 000 zł, wierzyciel począwszy od 2020 r. jest natomiast uprawniony do wystawienia notę na 70 euro, zaś gdy wysokość niespłaconej należności przewyższa 50 000 zł – notę na 100 euro. Warto wspomnieć, iż taką notę można wystawić dłużnikowi natychmiast po wystąpieniu opóźnienia w płatności, co więcej bez konieczności wcześniejszego upomnienia o przekroczeniu terminu. Trzeba jednakże zastanowić się czy wysłanie kontrahentowi bez ostrzeżenia noty księgowej na 40 – bądź więcej – euro nie zburzy pielęgnowanych częstokroć przez lata dobrych układów partnerskich. Przecież przyczyną opóźnienia we wniesienia należności może być niespodziewane niedopatrzenie bądź przejściowe problemy z wypłacalnością dłużnika, a nie jego zamierzone działanie. Dlatego też, nota księgowa powinna być zaledwie jednym z kolejnych kroków działań windykacyjnych.

Darmowy generator not księgowych na 40 euro znajdziesz w sieci

W chwili, kiedy wierzyciel po raz pierwszy podejmuje decyzję o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, jak przepisowo należy określić jej wysokość w złotówkach, skoro obowiązujące prawo mówi o nocie w walucie euro. Informacja o tym znajduje się we wspomnianym powyżej akcie prawnym – kwotę rekompensaty w PLN ustala się biorąc za podstawę uśredniony kurs euro deklarowany przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym minął termin płatności za faktury.

Przedsiębiorców zachęcamy do skorzystania z bezpłatnego generatora not księgowych udostępnionego za darmo przez Flobo – polskie narzędzie do obsługi należności w firmach, które posiada również skuteczny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]