Klient nie płaci za usługę? Wypróbuj skuteczną automatyczną windykację z Flobo

Automatyczna windykacja. Więcej na https://bit.ly/34eI4gi.

Może być wiele rozmaitych powodów, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za wykonaną usługę. Problem z przeterminowanymi należnościami mają zarówno właściciele firm, którzy oferują usługi dla biznesu, jak również podmioty z profilem działalności ukierunkowanym na indywidualnych odbiorców.

Aplikacja Flobo do obsługi należności z opcją prowadzenia automatycznej windykacji

Przedsiębiorca może dochodzić niespłaconych należności na drodze windykacji. Chociaż termin ten wielu osobom nie najlepiej się kojarzy, a w rzeczywistości oznacza to procedurę w ramach której podejmuje się w stosunku do dłużnika rozmaite czynności zgodne z aktualnymi normami prawnymi. Działania te mają na celu wyegzekwowanie spłaty zaległości. To tzw. windykacja polubowna, a więc cykliczne monitowanie dłużnika i ponawianie prośby o wniesienie opłaty. Kiedy ta strategia dochodzenia należności będzie nieskuteczna, następną alternatywą jest windykacja sądowa. Jeśli firma obsługuje kilkudziesięciu czy nawet kilkuset klientów i co miesiąc wystawia podobną liczbę faktur i paragonów, niebezpieczeństwo, że jakiś procent opłat nie będzie przelany w określonym czasie bez wątpienia wzrasta. W organizacji całego procesu powiązanego z księgowaniem wpłat pomoże robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który posiada również moduł automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – skonfiguruj swoje harmonogramy działań

Robot Flobo nie tylko kontroluje, czy na rachunek wpłynęła płatność od kontrahenta, ale w razie potwierdzenia jej braku w określonym czasie, inicjuje ona procedurę przypominania o konieczności opłacenia faktury. Przedsiębiorca korzystający z Flobo może ustawić indywidualne harmonogramy czynności podejmowanych wobec opieszałych klientów, wyznaczając między innymi odstęp czasu między poszczególnymi wiadomościami upominającymi. Informacja o zbliżającym się terminie płatności za fakturę przesyłana jest z aplikacji dodatkowo przed jego wygaśnięciem do tych kontrahentów, którzy w ciągu poprzedniego kwartału dwukrotnie wykonali przelew z opóźnieniem lub którzy nie zapłacili faktury w terminie w ostatnim miesiącu. Jeżeli upomnienia nie poskutkują, dalszymi etapami automatycznej windykacji należności podejmowanymi przez Flobo jest wystawienie noty księgowej w wysokości 40 euro, a potem przekazanie zawiadomienia o dłużniku do Biura Informacji Gospodarczej. Wreszcie, pod warunkiem, iż wymienione wyżej kroki okażą się bezskuteczne, Flobo prześle informacje o dłużniku do e-sądu.

Korzystanie z aplikacji do automatycznej księgowości oraz windykacji oszczędza czas przeznaczany na nadzorowanie przychodzących przelewów, a po paru miesiącach skutkuje też istotną poprawą terminowości u płatników.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]