Metoda kasowa – co warto o niej wiedzieć?

Solidna porcja wiedzy o metodzie kasowej. Sprawdź koniecznie!

Osoby z własną działalnością gospodarczą na ogół rozliczają się z urzędem skarbowym metodą memoriałową, zgodnie z którą zobowiązanie zapłaty podatku od towarów i usług pojawia się w momencie wystawienia faktury. Niestety w tej sytuacji fiskus nie patrzy na to czy na rachunek płatnika VAT wpłynęła zapłata od kontrahenta. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług wynika dopiero po przelaniu od kontrahenta płatności.

Z metody kasowej może korzystać większość rodzimych przedsiębiorców

Brak wykonania opłat w terminie to nie rzadkość. Osoby prowadzące działalność gospodarczą nieraz znajdują się w położeniu, gdy muszą wiele razy monitować kontrahenta odnośnie wniesienia należności za zrealizowane usługi lub sprzedane towary. Gdy to zdarza się notorycznie, nawet dobrze prosperujące przedsiębiorstwo może liczyć się z utratą płynności finansowej, nie wnieść wszystkich podatków w ustawowym terminie i w konsekwencji dostać od fiskusa bolesną grzywnę. Na szczęście mali przedsiębiorcy, czyli podmioty których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym nie przewyższył razem z podatkiem dwóch mln euro, mogą skorzystać z metody kasowej odraczając w ten sposób termin rozliczenia się z podatku do chwili otrzymania od kontrahenta opłaty. Mając na względzie wspomniany powyżej limit z metody kasowej może skorzystać stanowcza większość polskich właścicieli firm, niemniej jednak powinni oni mieć świadomość, że korzystanie z tej drogi rozliczenia działa też w drugą stronę. Jeśli więc sami mają trudność z dotrzymaniem terminów płatności, nie wolno im potrącić podatku VAT z faktury zakupowej do czasu aż nie zapłacą danej należności. Deklarację o chęci skorzystania z metody kasowej dostarcza się urzędowi skarbowemu za pomocą druku VAT-R. Konieczne jest również przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT i odpowiednie opisanie każdej wystawionej faktury adnotacją “metoda kasowa”.

Rozliczenie metodą kasową wymaga stałego kontrolowania wpływu należności

Biura rachunkowe nierzadko odradzają mniejszym przedsiębiorcom rozliczenie metodą kasową podatku VAT. Z reguły przyczyną tego jest po prostu kwestia ciągłego kontrolowania otrzymywanych opłat związanych z działalnością. Metoda kasowa zmusza bowiem do stałego ich śledzenia, żeby nie pominąć terminu rozliczenia podatku. W przypadku przedsiębiorstw wysyłających co miesiąc nie więcej niż kilkanaście faktur nie powinno być z tym problemu. Z kolei już przy kilkudziesięciu fakturach pilnowanie przelewów wpływających na rachunek firmowy może zajmować nawet ponad godzinę dziennie. Dla takich podmiotów najlepszym rozwiązaniem, które umożliwia zaoszczędzenie czasu oraz redukcję prawdopodobieństwa pomyłek przy księgowaniu, jest zastosowanie oprogramowania do automatycznego monitoringu należności, jakim jest m.in. robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]