Restrukturyzacja, czyli jak uniknąć upadłości firmy?

Jeśli firma znalazła się w głęboki kryzys, długi w stosunku do kontrahentów zwiększają się z miesiąca na miesiąc i rozpoczęcie procedury upadłości wydaje się najlepszym wyjściem, prawdopodobnie przyszedł czas na rozpatrzenie innej opcji: restrukturyzacji.

Restrukturyzacja – powstrzymaj wzrost zadłużenia

Restrukturyzację można zdefiniować jako przekształcenie przedsiębiorstwa dążącą do uniknięcia jego upadłości i w następstwie wzrost jego wartości. Od 2016 r. postępowania restrukturyzacyjne reguluje Prawo restrukturyzacyjne. Nowe prawo daje sporo możliwości zawarcia układu z wierzycielami, więc jest wyraźnie w wyższym stopniu ukierunkowane na przedsiębiorców. Także postępowania toczą się szybciej aniżeli w latach poprzednich i wymagają mniej formalności. Działania restrukturyzacyjne przynoszą wiele korzyści: spowolnić pędzącą spiralę zadłużenia, pomagają zatrzymać egzekucje komornicze, wstrzymać realizację niepomyślnych ugód, a przede wszystkim ochronić spółkę przed upadłością.

Postępowania restrukturyzacyjne – przyspieszone układowe, sanacyjne, o zatwierdzenie układu

Wymieniona wyżej ustawa określa 4 sposoby prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego. Jest to:
– przyspieszone postępowanie układowe, które umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po opracowaniu oraz zatwierdzeniu rejestru zobowiązań w uproszczonym trybie. Toczy się ono przed sądem, jednakże w założeniu ma doprowadzić do możliwie najszybszego zawarcia układu pomiędzy dłużnikiem oraz wierzycielami. Takie postępowanie toczy się zwykle około 6 miesięcy.
– postępowanie układowe, na które decydują się zwykle właściciele spółek zagrożeni niewypłacalnością. W tym bardzo szczegółowym postępowaniu sędzia może ustanowić tymczasowego nadzorcę sądowego, zabezpieczając w ten sposób dobytek dłużnika. Czas prowadzenia takiego postępowania jest często dłuższy aniżeli rok, ponieważ w kwestiach tyczących się wierzytelności spornych, to sąd postanawia o ostatecznej kwocie zobowiązania.
– postępowanie o zatwierdzenie układu, które nie toczy się z udziałem. W tym postępowaniu to zadłużona spółka przy współudziale z nadzorcą układu, którego zresztą sama wskazuje, na własną rękę przeprowadza pertraktacje z wierzycielami i gromadzi ich głosy na piśmie. Obowiązkiem sędziego jest tutaj wyłącznie zatwierdzenie układu kierując się decyzją wierzycieli.
– postępowanie sanacyjne, które nie licząc działań mających na celu zawarcie układu z wierzycielami, umożliwia dłużnikowi przeprowadzenie działań sanacyjnych, a jednocześnie zapewnia najpełniejszą ochronę przed windykacją. Wiąże się to jednak ze stratą zarządu nad przedsiębiorstwem.

Należy podkreślić, iż funkcjonują ograniczenia, które określają to, który model restrukturyzacji może zostać zastosowany w danej sytuacji. Dla przykładu, postępowanie o zatwierdzenie układu i przyspieszone postępowanie układowe można zastosować wyłącznie wtedy, gdy suma wierzytelności spornych nie wykracza ponad 15% całkowitych zobowiązań, w innym przypadku wymagane jest przystąpienie do prowadzenia postępowania sanacyjnego lub układowego. Działania restrukturyzacyjne są złożone, wobec tego jeżeli decydujesz się na ich przeprowadzenie, ale nie wiesz, który rodzaj będzie stosowny dla Twojej firmy, obligatoryjnie skorzystaj z pomocy doradcy restrukturyzacyjnego.