Przygotuj firmę na nowe przepisy – skorzystaj ze szkoleń RODO

Wejście w życie rozporządzenia o ochronie danych osobowych (w skrócie RODO) to jedno z najważniejszych wydarzeń ostatnich lat. Odbiło się ono niemal na każdej branży, zmieniając sposób funkcjonowania instytucji publicznych, firm, placówek medycznych, stron internetowych i usług pocztowych. RODO, poza wieloma nowymi obowiązkami dla administratorów danych osobowych wprowadziło także dotkliwe grzywny dla tych, którzy się do nich nie zastosują – w skrajnych przypadkach mogą one wynosić aż dwadzieścia milionów Euro. Należy zatem upewnić się, że nasze przedsiębiorstwo działa zgodnie z nowymi przepisami i w razie potrzeby skorzystać ze szkolenia RODO.

Szkolenie RODO – co się zmieniło w kwestii ochrony danych osobowych?

Dla właścicieli danych osobowych (a więc m.in. klientów firm, użytkowników stron internetowych czy pacjentów przychodni) najłatwiej zauważalną zmianą jest obowiązek poinformowania ich o okresie przechowywania danych, prawie do ich przenoszenia oraz celu przechowywania. RODO wymaga również od administratorów prowadzenia rejestru czynności związanych z zarządzaniem danymi i raportowania wszelkich naruszeń. Ponadto poszerzył się zakres danych wrażliwych, do których włączono też informacje genetyczne i biometryczne.

Praktyczne szkolenie z RODO

To tylko niektóre ze zmian, które wprowadziło RODO. By uniknąć konsekwencji, pracownicy firm stale muszą uaktualniać swoją wiedzę na temat danych osobowych. Ułatwi to szkolenie RODO, podczas którego dowiedzą się, jak należy zarządzać wrażliwymi informacjami, jakimi są dane osobowe. Szkolenie jest dostosowane do funkcji zajmowanych przez jego uczestników – może być skierowane do inspektorów ochrony danych (IDO) lub dotyczyć administrowania systemami informatycznymi.