Zapisz się na szkolenia ABI

Administrator bezpieczeństwa informacji sprawuje pieczę nad przechowywaniem informacji o osobach fizycznych – termin ten został wprowadzony w 1997 roku na mocy odpowiednich przepisów prawnych. Jaką wiedzę należy posiadać, żeby sprawować taką funkcję? Dla kogo stworzono specjalistyczne szkolenia ABI?

Szkolenia ABI – zdolność do czynności prawnych i specjalistyczna wiedza

Dane osobowe muszą podlegać ochronie, szczególnie współcześnie, kiedy dostęp do internetu jest powszechny. To zadecydowało, że wprowadzono instytucję ABI, którym może zostać wyłącznie osoba fizyczna. Przyszły administrator bezpieczeństwa informacji powinien spełniać następujące kryteria: mieć zdolność do dokonywania czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, dysponować specjalistyczną wiedzą w zakresie ochrony informacji o osobach fizycznych. Ponadto kandydat musi dostarczyć zaświadczenie o niekaralności. Według przepisów wyznaczenie ABI nie jest obowiązkowe.

Szkolenia ABI – dla przyszłych administratorów

Administrator bezpieczeństwa informacji nadzoruje przestrzeganie norm związanych z ochroną danych osobowych. ABI prowadzi też specjalny rejestr danych. Osoby chcące zdobyć uprawnienia do pełnienia obowiązków ABI mogą wziąć udział w specjalistycznym kursie. W czasie szkolenia uczestnicy poznają podstawowe terminy, takie jak dane osobowe, administrator danych osobowych (ADO), administrator systemów informatycznych (ASI), zdobywają aktualną wiedzę o przepisach prawnych związanych z ochroną danych, uczą się rozwiązywania problemów, a także dowiadują się jak rejestrować dane. Każdy uczestnik kursu dostaje imienny certyfikat ABI potwierdzający zdobyte uprawnienia, a także dostęp do skryptów edukacyjnych i wzorów dokumentów.