Kurs pierwszej pomocy

W Polsce co roku umiera kilka tysięcy ludzi tylko dlatego, że obserwatorzy zdarzenia nie są w stanie udzielić pierwszej pomocy przed przybyciem pogotowia ratunkowego. Reakcją na tak przerażające dane jest rosnąca liczba ofert dotyczących szkoleń z pierwszej pomocy, które pomogą nam posiąść wiedzę i umiejętności niezbędne do dobrego reagowania w momencie zagrożenia życia.

Kursy pierwszej pomocy – formy i metody

Niektóre kursy pierwszej pomocy można odbyć z wykorzystaniem e-learningu. Szkolenia przez Internet są z pewnością o wiele wygodniejsze i tańsze, jednak nauka ma charakter nieco bardziej teoretyczny. Zajęcia bezpośrednie wykorzystują specjalne fantomy do prowadzenia symulacji z zakresu pierwszej pomocy – mają wymiar praktyczny.

Kursy pierwszej pomocy – części szkolenia

Zagadnienia, jakie mogą pojawić się w czasie kursu, zależą od wspólnych uzgodnień organizatorów z odbiorcami szkoleń. Na pewno, powinny się w nim znaleźć następujące elementy: bezpieczeństwo własne, a także skuteczne wzywanie pomocy. W części interaktywnej powinniśmy dowiedzieć się, jak usunąć ciało obce z dróg oddechowych, tamować krwotoki oraz jakie działania powziąć, w przypadku omdleń czy porażenia prądem.