Położnik – zadbaj o swój poród

Na ginekolog-krakow.com/poloznictwo możesz uzyskać poradę położnika Kraków

Czym zajmuje się położnik?

Położnik to specjalista nadzorujący przebieg ciąży kobiety. Do jego obowiązków zalicza się m.in. lokalizowanie możliwych patologii ciąży oraz zapobieganie im. Położnictwo jest dyscypliną medycyny nierozerwalną z ginekologią, czego skutkiem jest fakt, że często ginekolog jest jednocześnie położnikiem.Co ważne, należy rozróżniać zawód położnej o zawodu położnika, gdyż przeznaczenie tych osób jest od wieków zupełnie różne. Podczas gdy położnik dba przede wszystkim o zapobieganie zakłóceniom w okresie ciąży, celem położnej jest zapewnienie ciężarnej najlepszych możliwych warunków podczas porodu i połogu.

Kiedy należy udać się do położnika?

Wizyta u położnika jest konieczna po rozpoczęciu ciąży. Sprawę wielkiej wagi stanowi nadzór położnika już w pierwszych dniach od poczęcia, aż do końca ciąży. Poleci on zrobienie kompletu niezbędnych badań oraz zrobi wszystko, co w jego mocy, aby nasze dziecko przyszło na świat w pełni zdrowia i w jak najbardziej prawidłowy sposób. Szukając odpowiedniego położnika, powinniśmy wybrać osobę, która zapewni nam komfortowe warunki następnych wizyt oraz przy której nie będziemy odczuwać skrępowania.

Siedziba:
Gabinet ginekologiczny
ul. Szlak 20
31-161 Kraków

Tel.: 12 634 40 32
Mob.: 501 355 801