Kim jest monter budowy?

Skieruj się tu, aby skorzystać ze wsparcia montera budowy

Monter budowy to wykwalifikowany specjalista, bez którego nie mogą zacząć się prace budowlane. Jakie prace wykonuje monter i jakie kwalifikacje musi posiadać?

Monter budowy – konkretne akty normatywne

Polskie prawo reguluje kwalifikacje jakimi musi charakteryzować się monter budowy. Rozporządzenia Ministra Gospodarki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy na budowie mówią o tym, że monter budowy musi przejść odpowiednie szkolenie z eksploatacji maszyn i podstaw BHP oraz pomyślnie zaliczyć egzamin. W dalszej kolejności otrzymuje się świadectwo oraz wpis do książki operatora. Praca montera związana jest z ryzykiem upadku z wysokości, dlatego osoby te muszą posiadać specjalistyczne pasy bezpieczeństwa. Także pomocnik montera musi przejść odpowiednie przeszkolenie, wykazywać się dobrym zdrowiem, zakładać odzież ochronną i kask. Wszystko po to, żeby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo robotników.

Monter budowy – spawanie komponentów rusztowań metalowych

Monter montuje rusztowania na terenie budowy – to właśnie dzięki nim możliwe jest przeprowadzenie wszystkich robót. Do obowiązków montera należy np. spawanie elementów rusztowań stalowych, żelbetowych, drewnianych, zabezpieczanie ich przed korozją, stosowanie się do instrukcji zamieszczonych w planie montażu, a także demontaż konstrukcji oraz modernizowanie wszystkich elementów. Rusztowania montuje się na zewnątrz i wewnątrz budynku, na mostach, zakładach, czyli praca ta wymaga dużej odporności fizycznej. Prace odbywają się na podstawie specjalnego planu, dlatego niezwykle istotne jest, żeby osoba zajmująca się tym posiadała techniczne uprawnienia. Ważne jest również wieloletnia praktyka zawodowa. Chcesz być pewien, że rusztowania są wykonane fachowo? Zaufaj zewnętrznemu podmiotowi, który zatrudnia doświadczonych specjalistów.

Siedziba:
ABC Szalunki PHU Prata
ul. Skotnicka 272
30-394 Kraków

Mob.: +48 690 999 204
E-mail: [email protected]