badania operatorów Bielsko Biała, badania operatorów Bielsko

Badania operatorów konieczne tak samo jak badania kierowców

Gdy wspomina się o badaniach psychologicznych i psychotechnicznych, zwykle łączymy z nimi kierowców, ale nie tylko oni muszą się im poddać. Konieczność ich wykonania taki przepisy nakładają też na operatorów wózków, koparek, dźwigów i podobnych pojazdów. Dlaczego zachodzi taka potrzeba i co jest badane?

Czy badania operatorów są potrzebne?

Ustawa szczegółowo wskazuje, przedstawiciele jakich zawodów muszą zrobić badania psychologiczne i psychotechniczne. Są to przede wszystkim zawody, w których dobra sprawność psychofizyczna jest istotna dla bezpieczeństwa – samego pracownika i osób z jego otoczenia. Poza tym, jeśli chodzi o okoliczności, w jakich korzysta się z maszyn budowlanych i dźwigów, stosunkowo często dochodzi w nich do wypadku, a większość z nich spowodowana jest błędem człowieka, czyli zbyt małą koncentracją, kłopotami ze wzrokiem czy niedostatecznie szybką reakcją. Zdolności te spadają wraz z wiekiem, a także z powodu pracy w uciążliwych warunkach, a praca operatora do takiej należy, i dlatego wykonywanie takich badań jest niebagatelne.

Na czym polegają badania operatorów?

Testy, którym poddaje się kierowców i operatorów, mają tę samą istotę. Bada się głównie wzrok, nie tylko ogólnie, ale także jeśli chodzi o widzenie po zmierzchu i umiejętności wzrokowo – ruchowe, a ponadto prędkość reakcji, zdolność oceny odległości i poziom koncentracji. Ważna jest również przerzutność uwagi. Badania wykonuje się, odpowiadając na pytania testowe NIE lub TAK, a także za pomocą specjalnej aparatury. Zwykle nie zabierają one więcej czasu niż 30 minut.
Jeśli chodzi o to, jak długo badania są ważne, to jest to zależne przede wszystkim od wieku osoby badanej. Standardowo są to 3-4 lata, natomiast dla osób powyżej pięćdziesięciu lat – 1-2 lata.

Siedziba:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]