Czynniki wpływające na cenę tłumaczeń

Jeśli potrzebujesz więcej wiadomości dotyczących cennika tłumaczeń z języka ukraińskiego w Krakowie, kliknij tutaj.

Za sprawą otwarcia się Polski na firmy z całego świata pojawiło się większe zapotrzebowanie na usługi translatorskie. Każdego dnia polscy tłumacze wykonują multum specjalistycznych i zwykłych tłumaczeń na mniej lub bardziej powszechne języki, zarówno na zlecenie klientów indywidualnych, jak i różnych firm.

Pomimo, iż w sieci bez problemu można wyszperać darmowe platformy do translacji, długo jeszcze nie przejmą one obowiązków zawodowych tłumaczy, bo skorzystanie z ich usługi jest nierzadko obligatoryjne, przykładowo jeżeli musimy przynieść uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich przypadkach głowimy się, jak z grubsza oszacować koszt tłumaczenia. Od czego zatem zależny jest koszt przekładu?

Okoliczności determinujące koszt przekładu

Na to ile ostatecznie zapłacisz za translację tekstu wpływ mają wypunktowane niżej elementy:
1. Kierunek tłumaczenia. Przekład z innego języka na język polski jest najczęściej o wiele tańszy niż tłumaczenie w drugą stroną.
2. Język, na który bądź z którego planujemy przełożyć dokument. Przekład z szeroko znanych języków germańskich (niderlandzki, niemiecki) czy romańskich (włoski, hiszpański) będzie z reguły tańszy niż tłumaczenie z rzadziej znanych przez tłumaczy języków słowiańskich (m.in. rosyjskiego, słoweńskiego, ukraińskiego) lub wschodnioazjatyckich (wietnamskiego, koreańskiego).
3. Poziom trudności tłumaczenia bądź poruszane w tekście tematy. Przekład prac naukowych, referatów medycznych czy kontraktów handlowych kosztuje więcej, bowiem tłumacz powinien posiadać nie tylko znajomość leksyki reprezentatywnej dla danej branży, lecz również należytą wiedzę, by właściwie zinterpretować tekst wyjściowy i nie dopuścić do popełnienia przy przekładzie niepożądanych błędów.
4. Czas zrealizowania przekładu. Jak przy każdej usłudze, gdy potrzebujemy czegoś “od ręki” powinniśmy szykować portfel na wyższy koszt.

Przekład poświadczony a zwykły

Trzeba dodać, iż tłumaczenie wszelkiego typu dokumentów jak przykładowo akt urodzenia bądź dokumenty szkolne (zaświadczenie ukończenia szkolenia, dyplom licencjata), musi wykonać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie nazywa się przysięgłym, bowiem tłumacz obligatoryjnie potwierdza go pieczęcią z numerem licencji tłumacza przysięgłego i swoim nazwiskiem, a informację o danym tłumaczeniu wpisuje do rejestru, gdzie przypisuje mu oddzielny numer oraz oznacza czy przekład wykonany był z odpisu, kopii bądź oryginału. Tłumacze przysięgli zazwyczaj określają stały cennik za przekład popularnych świadectw oraz dokumentów, natomiast w przypadku konieczności wykonania tłumaczenia uwierzytelnionego innych dokumentów, cenę usługi wylicza się zawsze od objętości tekstu finalnego (nie tego, z którego tłumaczymy). W przekładzie przysięgłym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, tymczasem w przekładzie zwykłym jest to 1800 znaków.

Siedziba:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]