Jak wyglądają psychologiczne badania wysokościowe

Jeżeli chcesz zamówić badania wysokościowe Bielsko, wejdź na http://bit.ly/2xFh6Ze.

Psycholog to osoba, o której bardzo dużo osób nie ma zbyt dobrego zdania. Wielu z nas sądzi, że zajmuje się tylko poznawaniem relacji prowadzonych pacjentów z innymi ludźmi. Jak się jednak okazuje, wiedza psychologa stanowi wielką pomoc przy określaniu zdolności do wykonywania pewnych zawodów. I tak, badania psychologiczne obowiązkowe są m.in w przypadku osób planujących podjąć pracę na wysokościach.

Badania wysokościowe: o co w nich chodzi?

Badania wysokościowe tak naprawdę wcale nie różnią się od tych, jakie przechodzą kandydaci na kierowców zawodowych. Podstawą są testy temperamentalne, osobowościowe, inteligencji. Ich znaczącym rozszerzeniem są testy aparaturowe, z pomocą których można ocenić między innymi szybkość reakcji i zdolność do koncentracji uwagi. Z pomocą testów aparaturowych jesteśmy w stanie określić czy dana osoba w wystarczający szybki sposób zareaguje na to, co zadzieje się w czasie pracy. Do przeprowadzania tych testów psycholog stosuje takie urządzenia, jak aparat krzyżowy, wirometr i stereometr. To proste urządzenia, które dostarczają szeregu informacji na temat osoby poddawanej badaniu. Badania wysokościowe wykonywane przez psychologa w każdym wypadku obejmują także wywiad psychologiczny. W jego trakcie osoba badana powinna być z psychologiem naprawdę szczera. Omijanie pewnych informacji mija się z celem.

Kto wykonuje badania wysokościowe?

Nie każdy psycholog może podjąć się wykonania badań wysokościowych. Upoważnionymi do ich przeprowadzania są ci specjaliści, którzy mają za sobą studia podyplomowe na kierunku psychologia transportu. Posiadają oni tak wiedzę, jak i umiejętności do przeprowadzania tego rodzaju badań. Badania wysokościowe prowadzone przez psychologa nie wymagają żadnego specjalnego przygotowania. Należy tylko pamiętać o zabraniu ze sobą okularów, jeżeli o konieczności ich noszenia zdecydował okulista.

Siedziba:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]