Na czym polegają badania psychologiczne kierowców?

Skieruj się tutaj, żeby zlecić badania psychotechniczne Bielsko Biała.

Przepisy prawne zobowiązują niektórych kierowców do zrobienia badań psychologicznych i psychotechnicznych. Czym one są i kto musi je zrobić?

Badania psychologiczne kierowców – komu niezbędne?

Nie wszyscy kierowcy muszą poddawać się takim badaniom. Są one wymagane w przypadku przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych, kierowców tramwajów i pojazdów uprzywilejowanych, dla instruktorów nauki jazdy oraz egzaminatorów. Widać więc, iż są to badania potrzebne kierowcom zawodowym. Kierowców „zwykłych” konieczność ta może dotyczyć tylko w sytuacji, gdy zostaną oni skierowani na nie przez pewne instytucje – czyli na przykład przez Policję – po doprowadzeniu do groźnej kolizji.
Celem testów jest skontrolowanie osobowości, sprawności psychomotorycznej i sprawności umysłowej kierowcy, co ma zapewnić bezpieczeństwo jemu i pozostałym uczestnikom ruchu drogowego oraz zapobiegnięcie nieszczęściom, jakie mogą być spowodowane na przykład przez nieumiejętność skoncentrowania się czy niedostatecznie szybki refleks.

Jak wyglądają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddawani są kierowcy, nie są skomplikowane. Polegają zbadaniu reakcji psychomotorycznych z zastosowaniem specjalnych urządzeń. W toku badań znaczenie ma wiek badanego, gdyż kontrolowane zdolności zmniejszają się wraz z wiekiem, a więc niezbędne jest przyjęcie właściwego punktu odniesienia.
Jeśli chodzi o ważność testów, to badania kierowców zwykle robi się co 5 lat, lecz jeżeli mają więcej niż 60 lat – co 30 miesięcy, zaś kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy ukończyli sześćdziesiąt pięć lat, muszą przeprowadzać badania co rok.

Siedziba:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]