Opróżnianie strychów – jak wywieźć dużą ilość odpadów?

Nie wszystkie odpady powinny trafić do zwykłego pojemnika na odpady komunalne. Powody tych zakazów są rozmaite – niekiedy odpady mają za duże rozmiary, czasem zakazują tego funkcjonujące w Polsce akty prawne. Jak radzić sobie z tymi kłopotliwymi odpadami? Możemy przewieźć je do okolicznego PSZOK-u, innymi słowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. We wszystkich gminach powinien pracować co najmniej jeden PSZOK, jakkolwiek w dużych miejscowościach możemy czasem wybrać jeden z wielu punktów. To jednak rozwiązanie wygodne jest wyłącznie dla tych, którzy dysponują własnym samochodem oraz znaczną ilością niewykorzystanego czasu. Reszta odpowiedzialnie zrobi, decydując się na wypożyczenie kontenera na odpady.

Remonty oraz sprzątanie strychów – kiedy zamówić kontener na odpady?

W toku wszelkiego rodzaju robót generowane są nietypowe odpady. Najczęściej są to przebudowa budynków i – chodzi z reguły o pokaźne wolumeny gruzu, ale też pudeł po materiałach budowlanych. Wypożyczenie kontenera będzie także idealnym rozwiązaniem, jeżeli postanawiamy o opróżnieniu strychu – wtedy zgromadzimy w nim wszystkie nieużywane od wielu lat stare meble, niedziałające urządzenia oraz sprzęty. Roboty budowlane czy sprzątanie strychów będą jeszcze mniej uciążliwe, jeśli z okna pomieszczania do kontenera podłączymy specjalny zsyp, który pozwoli bezpiecznie przenieść odpady bez potrzeby męczącego schodzenia i wschodzenia po schodach.

Komu powierzyć sprzątanie strychów i piwnic lub kontenerowy wywóz odpadów?

Wywóz różnorodnych odpadów, ale też sprzątanie strychów, to usługi oferowane między innymi przez przedsiębiorstwo DPR. W ich ramach dostarcza się do klienta kontener o ustalonej pojemności, który ten przez okres wskazany w umowie może wypełnić odpadami remontowymi albo niepotrzebnymi meblami. Kontener jest potem wywożony z posesji, a jego zawartość transportowana jest do miejsca, w którym będzie przetworzona zgodnie z ustawą o odpadach.