Szkolenia dla administracji – ochrona danych osobowych

Podstawowym oficjalnym dokumentem w Polsce, jaki dotyczył kwestii danych osobowych była Ustawa o Ochronie Danych Osobowych, jaka zaczęła obowiązywać w 1997. Także dziś określa ona ten termin i omawia, jak należy ich używać. Według aktu dane osobowe to wszystkie informacje, które pozwalają na ustalenie tożsamości danego obywatela bez skomplikowanych wysiłków. Do danych osobowych zaliczyć możemy więc nazwisko i imię, numer PESEL oraz adres, ale również te określane jako dane wrażliwe – m. in. informacje o stanie zdrowia, ewentualnych wyrokach oraz wyznaniu. O ich ochronę warto zadbać tym bardziej, iż dzięki nowym technologiom ich zdobycie i wykorzystanie jest naprawdę proste.

Do kogo są adresowane jest kurs z ochrony danych osobowych?

Dane osobowe posiadają wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwa. Niektóre dysponują tylko danymi swoich pracowników, inne natomiast mają dojście również do danych kontrahentów. We obu przypadkach pracownicy, którzy się z nimi stykają muszą przejść odpowiednie kursy z ochrony danych osobowych, podczas których dowiedzą się, w jaki sposób zagwarantować im ochronę. Jest to bardzo istotne, bowiem po stwierdzeniu błędów Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych może nałożyć poważne kary – nie tylko pieniężne, ale w skrajnych sytuacjach również pozbawienia wolności.

Kurs z ochrony danych osobowych – jak wygląda

Szkolenie z ochrony danych osobowych jest adresowane do wszystkich specjalistów zarządzających takimi informacjami – będą to na przykład specjaliści z składnic akt, do spraw rekrutacji bądź kadr. W jego koszty zaliczają się również materiały pomocnicze, dzięki którym kursanci szybciej przysposobią wiadomości. Po zakończeniu kursu, w czasie którego nauczą się, jak zapewnić ochronę informacji, kursanci dostają odpowiednie certyfikaty. Kursy z ochrony danych osobowych nie pochłaniają dużo czasu – zazwyczaj kończą się tego samego dnia.