Weryfikacja kandydatów na kierowców – badania psychologiczne

Na http://bit.ly/2tQ76fd zlecisz badania psychotechniczne Bielsko Biała

Badania psychotechniczne kierowców są przeprowadzane w profesjonalnych pracowniach diagnostycznych. Są one bardzo istotne dla zapewnienia bezpieczeństwa na drogach – dzięki nim można wychwycić osoby, które nie powinny siadać za kółkiem. W jaki sposób przebiegają testy i co dokładnie sprawdzają? Jakie urządzenia wykorzystuje się do ich przeprowadzenia?

Badania psychologiczne kierowców – dla kierowców zawodowych

Różne grupy kierowców muszą poddawać się badaniom psychologicznym. Do pierwszej należą osoby przystępujące do egzaminu na prawo jazdy np. kategorii D+E. Do testów przystępują także kierowcy, którzy spowodowali wypadek i starają się o przywrócenie prawa jazdy. Dodatkowo badaniom psychologicznym powinni poddawać się także kierowcy pojazdów uprzywilejowanych oraz egzaminatorzy szkół jazdy. Badania psychologiczne kierowców zawodowych, którzy nie przekroczyli 60 lat są ważne przez pięć lat.

Badania psychologiczne kierowców – w jaki sposób przebiegają?

Badanie psychotechniczne składa się z 2 etapów. Najpierw kandydaci przystępują do części testowej. Na tym etapie kontrolowana jest umiejętność koncentracji, przerzutność uwagi, refleks, a także cechy osobowości czy sprawność intelektualna. Osoby badane muszą między innymi ustosunkować się do pytań dotyczących ich cech osobowości czy rozwiązać tzw. test matryc Ravena. Następnym etapem badań psychologicznych jest część aparaturowa, która weryfikuje głównie widzenie przestrzenne, wrażliwość na olśnienia i umiejętność oceny odległości. Na tym etapie wykorzystuje się m.in. kabinę ciemniową, stereometr oraz równoważnię. Badania polegają np. na naciskaniu odpowiednich przycisków i weryfikowaniu, jak osoba badana reaguje na oślepienie światłem.

Siedziba:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]